Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
25533
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/25533

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Deken Darraslaan nr. 2/ Ieperstraat nr. 86/ Polenplein. Eenheidsbebouwing oorspronkelijk bestaande uit panden opgetrokken volgens kadaster in 1892 in opdracht van Hendrik Loosveldt uit Tielt; in 1900 uitgebreid met een derde pand langs de Deken Darraslaan. In de loop der tijd o.m. in gebruik als herberg en kapperszaak. In het eerste kwart van de 20ste eeuw worden nog enkele bijgebouwen opAanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing

Deken Darraslaan 2-4, Ieperstraat 86, Polenplein zonder nummer (Tielt)
Eenheidsbebouwing oorspronkelijk bestaande uit panden opgetrokken in 1892 volgens het kadaster in opdracht van Hendrik Loosveldt uit Tielt; in 1900 uitgebreid met een derde pand langs de Deken Darraslaan. In de loop der tijd o.m. in gebruik als herberg en kapperszaak.