Beschermd monument

Sint-Quintinuskerk: muur- en funderingsresten en keermuur

Beschermd monument van 25-07-1996 tot heden

ID: 2555   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2555

Besluiten

Parochiekerk Sint-Quintinus met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 25-07-1996  ID: 3085

Beschrijving

De muur- en funderingsresten van de Sint-Quintinuskerk te Hees (Bilzen) zijn, samen met de keermuur omheen de kerksite, beschermd als monument. De bovengrondse resten bestaan uit de 14de-eeuwse toren en enkele muur- en funderingsfragmenten van de neogotische kerk uit 1842. Ondergronds zijn funderingsresten bewaard. De hoger gelegen kerk wordt omgeven door een keermuur.Waarden

Boven- en ondergrondse muur-, funderingsresten voormalige Sint-Quintinuskerk, keermuur met toegangstrap zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als deel uitmakend van een kerksite met monumentale kerkresten uit de periode tussen vermoedelijk 14de en de 19de eeuw en eventuele resten van vroegere bewoning.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Quintinus

Torenstraat 7 (Bilzen)
De kerk is gelegen op een hoogte, de ingang is bereikbaar via een trap. Van de neogotische zaalkerk van 1842, die in de jaren 1970 reeds bouwvallig was, rest thans slechts één travee van de zuidelijke zijbeuk.