Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Afspanning 't Halfweghehuys

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
25571
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/25571

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige afspanning; thans hoevetje, gelegen in straatbocht. Wederopbouw teruggaand op de regionale hoevebouw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Afspanning 't Halfweghehuys

Poelkapellestraat 87 (Langemark-Poelkapelle)
Voormalige afspanning; thans hoevetje, gelegen in straatbocht. Wederopbouw teruggaand op de regionale hoevebouw.