Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Aldegondis: toren

Beschermd monument van 08-03-1999 tot heden

ID: 2566   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2566

Besluiten

Parochiekerk Sint-Aldegondis: gotische toren
definitieve beschermingsbesluiten: 08-03-1999  ID: 3383

Beschrijving

De gotische toren van de Sint-Aldegondiskerk te Kleine-Spouwen (Bilzen) is beschermd als monument.Waarden

De toren van de Sint-Aldegondiskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als stichting door de abdij van Munsterbilzen die het patronaatsrecht en de tienden van de Sint Aldegondiskerk bezat.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: van de gotische, mergelstenen toren uit de 14de eeuw met neogotische portaal in de westzijde, aansluitend bij een kerk van circa 1960.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Aldegondis

Jaak Vandersandenstraat 47A (Bilzen)
Moderne kerk van circa 1960, die de oude kerk vervangt, in 1896 vergroot door architect M. Christiaens. Zij leunt aan bij de gotische toren uit de 14de eeuw.