Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kazerne met legerbarakken

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 25667   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/25667

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De Stationsstraat wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een (voormalige) kazerne, teruggaand op het militaire park dat tijdens de Eerste Wereldoorlog ten zuiden van het station door het Duitse leger werd opgetrokken.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kazerne met legerbarakken

Stationsstraat 61 (Jabbeke)
De Stationsstraat wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een (voormalige) kazerne, teruggaand op het militaire park dat tijdens de Eerste Wereldoorlog ten zuiden van het station door het Duitse leger werd opgetrokken.