Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 25682   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/25682

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

* Kemmelbergstraat nrs. 7-13. Eenheidsbebouwing van eclectische enkelhuizen makende de hoek met de Koningstraat (nrs. 64-66). Net als de panden Koningstraat nrs. 64-66 zijn de panden nrs. 7 en 9 gebouwd in 1897; nrs. 11 en 13 reeds gebouwd in 1893 (inscripties tussen gebroken frontons in Kemmelbergstraat) naar ontwerp van architect J. Gobin (Oostende) (cf. inscriptie in plint). Het complAanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing van eclectische burgerhuizen

Kemmelbergstraat 7-13, Koningsstraat 64-66 (Oostende)
* Kemmelbergstraat nrs. 7-13. Eenheidsbebouwing van eclectische enkelhuizen makende de hoek met de Koningstraat (nrs. 64-66). Net als de panden Koningstraat nrs. 64-66 zijn de panden nrs. 7 en 9 gebouwd in 1897; nrs. 11 en 13 reeds gebouwd in 1893 (inscripties tussen gebroken frontons in Kemmelbergstraat) naar ontwerp van architect J. Gobin (Oostende) (cf. inscriptie in plint). Het compl

Is de omvattende vaststelling van

Eclectisch burgerhuis

Koningsstraat 64 (Oostende)
* Koningstraat nr. 64. Eclectisch burgerhuis volgens kadaster opgetrokken in 1897, samen met *nr. 66 deel van belle-epoque-ensemble op de hoek met *Kemmelbergstraat nrs. 7-13. Kemmelbergstraat nrs. 11-13 reeds gebouwd in 1893 naar ontwerp van architect J. Gobin (Oostende) (cf. inscriptie in plint). Het complex wordt gebouwd op de plaats waar oorspronkelijk, volgens de benaming gegeven in de mutat