Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning met achterhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
25688
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/25688

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voorhuis uit de 17de eeuw gescheiden van achterhuis uit het eerste kwart van de 18de eeuw door een binnenkoer.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning met achterhuis

Sint-Niklaasstraat 1A-B (Brugge)
Voorhuis uit de 17de eeuw gescheiden van achterhuis uit het eerste kwart van de 18de eeuw door een binnenkoer.