Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Handelshuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
25708
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/25708

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Samenvoeging van respectievelijk eclectisch huis - gedateerd 1922 in rechter dakkapel - en "traditioneel" trapgevelhuis.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Handelshuis

Stationsstraat 62-64 (Ieper)
Samenvoeging van respectievelijk eclectisch huis - gedateerd 1922 in rechter dakkapel - en "traditioneel" trapgevelhuis.