Beschermd monument

Gesloten hoeve van 1849

Beschermd monument van 22-06-1999 tot heden

ID
2571
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2571

Besluiten

Gesloten hoeve en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 22-06-1999  ID: 3453

Beschrijving

De gesloten hoeve is beschermd als monument. De bescherming omvat het volledige gebouwencomplex.Waarden

De gesloten hoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De hoeve, gebouwd in 1849, is een voor Haspengouw typisch, gaaf voorbeeld van een 19de-eeuwse vierkanthoeve. De verschillende gebouwen vertonen de stijlkenmerken uit deze periode, die zich in het woonhuis vertalen in een neoclassicistische gevelordonnantie. De oorspronkelijke binnenindeling is vrij intact behouden.

sociaal-culturele waarde

De hoeve is een interessant gegeven in de geschiedenis van de landbouw. Zij is een vroeg voorbeeld van volledige ontwikkeling tot gesloten hoeve. Deze ontwikkeling vindt meestal plaats in de tweede helft van de 19de eeuw wanneer de veeteelt een dominantere rol gaat spelen in het Haspengouws landbouwbedrijf.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gesloten hoeve van 1849

Jaak Vandersandenstraat 40 (Bilzen)
Ruime, gesloten hoeve van 1849, wat achteruitgelegen ten opzicht van de weg, en door een oprit ermee verbonden.