Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve De Blauwe Balie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 08-11-2012 tot heden

ID: 25715   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/25715

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen rond een verhard erf.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve De Blauwe Balie

Bredeweg 74 (De Haan)
Hoeve met losse bestanddelen rond een verhard erf.