Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Gesloten hoeve: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 22-06-1999 tot heden

ID
2573
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2573

Besluiten

Gesloten hoeve en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 22-06-1999  ID: 3453

Beschrijving

De onmiddellijke omgeving van de gesloten hoeve van 1849 is beschermd als dorpsgezicht. De bescherming omvat de binnenplaats van de hoeve en de omliggende boomgaard met inbegrip van de beplantingen zoals perenbomen en meidoornhagen.Waarden

De omgeving van de hoeve is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De omgeving zoals afgebakend, maakt integraal deel uit van het historisch biotoop van de hoeve, zoals deze ontstond rond het midden van de 19de eeuw en zoals reeds terug te vinden in de Atlas van de Buurtwegen (1845).


Aanduiding van

Is de bescherming van

Gesloten hoeve van 1849

Jaak Vandersandenstraat 40 (Bilzen)
Ruime, gesloten hoeve van 1849, wat achteruitgelegen ten opzicht van de weg, en door een oprit ermee verbonden.