Beschermd monument

Hoeve gedateerd 1820: woonhuis en dienstgebouw

Beschermd monument van 28-12-1999 tot heden

ID: 2578   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2578

Besluiten

Hoeve en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 28-12-1999  ID: 3520

Beschrijving

Het woonhuis en het haaks erop staande dienstgebouw zijn, met inbegrip van het poortgebouw dat beide gebouwen verbindt, beschermd als monument. Samen vormen ze de oude kern van het complex, daterend van 1820.Waarden

Het woonhuis en haaks dienstgebouw van de hoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De hoeve is een onderdeel van de historische kern van het gehucht Berg, ten noorden van de dorpskern van Kleine- Spouwen. Van de oude bebouwing, waaronder een paar belangrijke vierkanthoeven, resten slechts een paar hoeven op de Dries, het oostelijke uiteinde van de Driesstraat. Deze bebouwing is kenmerkend voor een dorp op de overgang van Vochtig- naar Droog-Haspengouw. De inplanting van de hoeve is ouder dan de huidige gebouwen. De oude kern van de huidige gebouwen, en de enige die voor bescherming als monument in aanmerking komen, zijn het woonhuis en het haakse dienstgebouw, in losse schikking weergegeven in de Atlas van de Buurtwegen (1845). Deze gebouwen zijn exact gedateerd, 1820, wat de documentaire waarde verhoogt, en vertonen de laat-classicistische stijlkenmerken, typisch voor deze periode en voor het Maasland.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve gedateerd 1820

Driesstraat 22-24 (Bilzen)
Reeds op de Ferrariskaart staat een langgestrekte hoeve aangeduid op deze plaats; hiervan bleven geen sporen bewaard. De oude kern van de huidige gebouwen dateert van 1820.