Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeve gedateerd 1820: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 28-12-1999 tot heden

ID: 2579   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2579

Besluiten

Hoeve en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 28-12-1999  ID: 3520

Beschrijving

De omgeving van de hoeve is beschermd als dorpsgezicht. De bescherming omvat de hoevegebouwen, met uitzondering van het als monument beschermde woonhuis en haakse dienstgebouw, en de onmiddellijke omgeving bestaande uit een hoogstamboomgaard, moestuin en weilanden en de naburige bebouwing.Waarden

De omgeving van de hoeve is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De omgevende percelen met hoogstamboomgaard, moestuin en het met meidoornhaag omhaagde weiland maken integraal deel uit van het traditionele landbouwbedrijf in deze regio.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve gedateerd 1820

Driesstraat 22-24 (Bilzen)
Reeds op de Ferrariskaart staat een langgestrekte hoeve aangeduid op deze plaats; hiervan bleven geen sporen bewaard. De oude kern van de huidige gebouwen dateert van 1820.