Parochiekerk Sint-Petrus: toren

Beschermd monument van 09-03-1999 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Bilzen
Deelgemeente Rosmeer
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat 45A (Bilzen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/73006/115.1
  • OL000803

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Petrus

Kerkstraat 45A, Bilzen (Limburg)

Neogotische kruiskerk van 1858, vergroot in 1934, met toren uit de 14de eeuw in overgangsstijl, restend van de oude kerk).

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De vroeg-gotische toren van de parochiekerk Sint-Petrus te Rosmeer (Bilzen) is beschermd als monument.

Waarden

De vroeg-gotische toren van de neogotische Sint-Petruskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als vroeg-gotische, mergelstenen toren uit het einde van de 12de- begin 13de eeuw, gekarakteriseerd door rondbooglisenen in de tweede torengeleding en rondboogvormige galmgaten met vroeg-gotisch maaswerk in de bovenste geleding. Een aantal gelijkaardige torens in Limburg verwijzen misschien naar dezelfde bouwmeester.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.