Beschermd cultuurhistorisch landschap

Oude boomkwekerij De Pierpont

Beschermd cultuurhistorisch landschap van 23-03-1987 tot heden
ID: 2591   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2591

Besluiten

Oude boomkwekerij De Pierpont
definitieve beschermingsbesluiten: 23-03-1987  ID: 2284

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft het park in landschappelijke stijl aangelegd in het begin van de 20ste eeuw bij het in de eerste helft van de 19de eeuw gebouwde kasteel de Pierpont en de oude boomkwekerij De Pierpont.
Het park werd in 1971 samen met de voormalige boomkwekerij en het arboretum uit 1913 een openbaar park.Waarden

De oude boomkwekerij de Pierpont is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

in casu natuurwetenschappelijke waarde

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Domein De Pierpont

Pikkeleerstraat 14, Sint-Truidersteenweg zonder nummer (Herk-de-Stad)
Het park in landschappelijke stijl bij het in de eerste helft van de 19de eeuw gebouwde kasteel de Pierpont werd in meerdere stappen in de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw aangelegd op een oudere site. Het park werd samen met de voormalige boomkwekerij en het arboretum uit 1913 een openbaar park.

Is de omvattende bescherming van

Kasteel de Pierpont

Pikkeleerstraat 14 (Herk-de-Stad)
Laatclassicistisch kasteeltje uit de eerste helft van de 19de eeuw. De hoofdvleugel werd ingericht als gemeentehuis.