Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Pastorie Sint-Petrusparochie: omgeving, stegen en Sint-Berthiliabron

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 10-06-1999 tot heden

ID
2593
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2593

Besluiten

Pastorie met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 10-06-1999  ID: 3434

Beschrijving

De omgeving van de pastorie is beschermd als dorpsgezicht. Deze omgeving wordt gekenmerkt door de Pastoorsteeg met aanpalende boomgaard, de Hooresteeg, de 17de-eeuwse Sint-Berthiliabron, de voormalige pastorietuin en de open ruimte met monumentale beuk aan de kruising van de Pastoorsteeg met de Hooresteeg. De als monument beschermde pastorie met bijgebouwen, omheiningsmuur en hekwerk behoort niet tot het beschermde dorpsgezicht.Waarden

De omgeving van de voormalige pastorie van Rosmeer, de Sint-Berthiliasteeg en de Sint-Berthiliabron is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als de site waar de zeer oude Sint-Berthiliaverering - waarvan reeds sprake in de 13de-eeuwse archiefstukken - plaatsvond; het centrum hiervan was de Sint-Berthiliabron met als oudste vermelding 1638.

volkskundige waarde

belangrijk bedevaartsoord, tot in de eerste helft van deze eeuw bezocht door duizenden bedevaarders uit het hele land. De site is een onderdeel van de merkwaardige verering van de Drie Gezusters, zoals te Zepperen, Brustem en Rijkel, mogelijk een gekerstende versie van de heidense brongodinnencultus.

sociaal-culturele waarde

als een gaaf bewaard onderdeel van het fijnmazige, historische dorpsweefsel, waar holle wegen met houtkanten een onderdeel vormden van de verbindingsinfrastructuur.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Pastorie Sint-Petrusparochie

Rosmeerstraat 21 (Bilzen)
Pastorie tot circa 1985. U-vormig geheel, met oude kern uit het derde kwart van de 18de eeuw.


Sint-Berthiliabron

Rosmeerstraat zonder nummer (Bilzen)
Naast de pastorie loopt een kleine weg, de Sint-Berthiliasteeg, die leidt naar de Sint-Berthilia-bron, een belangrijk bedevaartoord.