Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 25954   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/25954

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oorspronkelijk burgerhuis waarvan de begane grond sedert 1931 verbouwd tot winkel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Boterstraat 15 (Ieper)
Oorspronkelijk burgerhuis waarvan de begane grond sedert 1931 verbouwd tot winkel.