Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
25966
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/25966

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Wederopbouw grosso modo aansluitend bij de traditionele hoevebouw, zie opstelling: losse, lage bestanddelen U-vormig gegroepeerd rondom een erf, ten noorden toegankelijk via erfoprit.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Zonnebeekseweg 260 (Ieper)
Wederopbouw grosso modo aansluitend bij de traditionele hoevebouw, zie opstelling: losse, lage bestanddelen U-vormig gegroepeerd rondom een erf, ten noorden toegankelijk via erfoprit.