Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Directeurswoning bij spinnerij Leurent

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
26023
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/26023

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige directeurswoning van de spinnerij zogenaamd "Leurent", Doorniksesteenweg nummer 151, gelegen binnen het dorpsgezicht beschermd bij M.B. van 8/12/2000.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Directeurswoning bij spinnerij Leurent

Huttegemstraat 1 (Avelgem)
Voormalige directeurswoning van de spinnerij zogenaamd "Leurent", Doorniksesteenweg nummer 151, gelegen binnen het dorpsgezicht beschermd bij M.B. van 8/12/2000.