Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
26055
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/26055

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 15. Enkelhuis van twee/drie trav. en twee bouwl. onder pannen zadeldak (n // straat). Neoclassicistisch gevelparement uit XIX c-d. Beraapte lijstgevel op gecementeerde plint; bewaard houtwerk in geriemde omlijsting met oren en rocaille sluitsteen. Houten winkelpui met kroonlijst op versierde pilastertjes.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Neerstraat 15 (Lichtervelde)
Huis van twee/drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak (nok parallel aan de straat). Neoclassicistisch gevelparement uit het derde-vierde kwart van de 19de eeuw.