Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
26063
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/26063

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 25. Oorspronkelijk omwalde (?) hoeve met losse bestanddelen rondom geasfalteerd erf. Inplanting op lichte glooiing naar de IJzer toe, ten W. van de Neerloopbeek. Onverharde erfoprit tevens leidend naar verderop gelegen, minder interessante hoeve. Ten W., rest van voormalige omwalling. Ten N.W., interessant boerenhuis met twee l.opkamertrav. + vijf trav. en één bouwl. onder zadeldak (mechanisAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Lindestraat 25 (Alveringem)
Oorspronkelijk omwalde (?) hoeve met losse bestanddelen rondom geasfalteerd erf. Inplanting op lichte glooiing naar de IJzer toe, ten westen van de Neerloopbeek. Onverharde erfoprit tevens leidend naar verderop gelegen, minder interessante hoeve. Ten westen, rest van voormalige omwalling.