Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa op hoek met Hertogenstraat

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
26093
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/26093

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Sint-Sebastiaansstraat nr. 1. Hoekpand bij Hertogenstraat. Kleine villa in eenvoudige interbellumstijl van 1936 naar ontwerp van architect Raf Gellynck (Brugge). Typerende volumewerking. Roodbakstenen, asymmetrisch opgebouwde gevel met rechthoekige muuropeningen benadrukt door bepleisterde en witbeschilderde lateien. Kleine voortuin. STADSARCHIEF BRUGGE, Bouwvergunningen, nr. 22/1936.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa op hoek met Hertogenstraat

Sint-Sebastiaansstraat 1 (Brugge)
Kleine villa in eenvoudige interbellumstijl van 1936 naar ontwerp van architect Raf Gellynck (Brugge). Typerende volumewerking.