Beschermd monument

Begijnhof: muurresten

Beschermd monument van 12-05-2005 tot heden
ID: 2610   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2610

Besluiten

Sint-Agnesbegijnhof, muurrestanten, stratenpatroon en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 12-05-2005  ID: 4368

Beschrijving

Deze bescherming betreft de bewaarde muurgedeelten aan noordoostelijke en noordwestelijke zijde van het begijnhofterrein.

Het besluit spreekt van de zuidoostelijk en noordoostelijke resten, maar het betreft dus de resten aan noordoostelijke en noordwestelijke zijde van het begijnhofterrein.Waarden

Muurrestanten aan de zuidoostelijke en noordoostelijke zijde van het begijnhofterrein zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : De gedeeltelijk van steunberen voorziene, bakstenen muur die het begijnhof nog steeds langsheen de noordwestelijke en noordoostelijke zijde afboordt, is een volwaardig materieel onderdeel van het historische site en draagt in een belangrijke mate bij tot de uitdrukking van de identiteit en functionaliteit ervan; de constructie onderstreept de samenhang tussen de historische bebouwing en nutsterreinen intra muros en geeft een idee van de aloude proporties van het terrein alsook van de oorspronkelijke beslotenheid van het terrein. De muur is bovendien van een belangrijke beeldbepalende waarde.

sociaal-culturele waarde

De muurconstructie onderstreept de samenhang tussen de historische bebouwing en nutsterreinen intra muros, geeft een idee van de aloude proporties van het terrein alsook de oorspronkelijke beslotenheid van het terrein. De muur heeft bovendien een belangrijke beeldbepalende waarde.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Muurresten rondom het begijnhof

Begijnhof zonder nummer (Sint-Truiden)
Het begijnhof te Sint-Truiden werd opgericht op een terrein dat in 1265 door de abdij ter beschikking werd gesteld van de mulieres religiosae. De muurgedeelten aan noordoostelijke en noordwestelijke zijde van het begijnhofterrein bleven relatief intact bewaard.