Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve 's Heren Jans Zetel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
26100
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/26100

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oude, eertijds omwalde hofstede - wal gedempt in 1959, met uitzondering van gedeelte ten zuidoosten - met poortgebouw, enig op de gemeente. Losse, U-vormige opstelling.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve 's Heren Jans Zetel

Poperingseweg 422 (Ieper)
Oude, eertijds omwalde hofstede - wal gedempt in 1959, met uitzondering van gedeelte ten zuidoosten - met poortgebouw, enig op de gemeente. Losse, U-vormige opstelling.