Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 26138   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/26138

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Meeuwendreef nrs. 10/ Oudjespad en 14. Villa's opgetrokken begin 20ste eeuw in hoevestijl n.o.v. architect H. Carbon. De gevel aan de straatzijde wordt behandeld als "schermgevel", i.e. een gevel die meer aandacht krijgt in de afwerking en die door haar verzorgd voorkomen contrasteert met de zij- en achtergevels. Door volledige witschildering van de zijgevels is dit contrast bij nr. 10 verdwenenAanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Meeuwendreef 10 (Knokke-Heist)
Meeuwendreef nrs. 10/ Oudjespad en 14. Villa's opgetrokken begin 20ste eeuw in hoevestijl n.o.v. architect H. Carbon. De gevel aan de straatzijde wordt behandeld als "schermgevel", i.e. een gevel die meer aandacht krijgt in de afwerking en die door haar verzorgd voorkomen contrasteert met de zij- en achtergevels. Door volledige witschildering van de zijgevels is dit contrast bij nr. 10 verdwenen