Oude begraafplaats

Beschermd monument van 12-02-2004 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hasselt
Deelgemeente Hasselt
Straat Kempische steenweg
Locatie Kempische steenweg 87 (Hasselt)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/71022/181.1
  • OL002111

Is de omvattende bescherming van

Begraafplaats

Kempische steenweg 87 (Hasselt)

Beboomde en ommuurde begraafplaats met hekken langs de straat, aangelegd in 1796 en later meermaals uitgebreid, ook met een soldatenkerkhof. Eén der oudste van het land.

Oude begraafplaats

Kempische steenweg zonder nummer, Hasselt (Limburg)

Begraafplaats met typisch 19de-eeuwse parkbegraafplaatsaanleg, ter vervanging van het ‘groot kerkhof’ van Hasselt, dat tegen het einde van de 18de eeuw overvol geworden.

Beschrijving

De oude begraafplaats te Hasselt, één van oudste begraafplaatsen van België, is beschermd als monument.

Waarden

De oude begraafplaats, oud kerkhof genaamd, met zijn muren, hekken en poort, zijn dodenkapel, al zijn graftekens, zijn planten en bomen (inbegrepen de 76 beuken buiten de ommuring van de Volderstraat), is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Van deze kort na de Napoleontische verordening van 1804 ommuurde en beboomde plek, gelegen in de stadsrand, in 1807 aangelegd voor begraving, in 1893 uitgebreid en na de Eerste Wereldoorlog voorzien van een gedenkplaats voor gesneuvelden, waar na de Tweede Wereldoorlog een monument voor de gevallenen van 1940-1945 werd aan toegevoegd.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Van de rouwkapel als voorbeeld van een sober classicistisch bakstenen gebouw met fronton en oculus, uit het begin van de 19de eeuw, met een recente herbestemming in functie van de plek; van de bakstenen muren en het hekwerk van giet- en smeedwerk, als mooie voorbeelden van begrenzing en omsluiting van dodenrustplaatsen.

historische waarde

in casu tuinkunsthistorische waarde:
Van dit vroege voorbeeld van stedelijke begraafplaats, waar natuur en kunst samengaan dankzij de rijke variatie van oude bomen en de even gevarieerde vormen van dodengedenktekens.

historische waarde

in casu kunsthistorische waarde:
Van de graftekens die een staalkaart bieden van wat de 19de en 20ste eeuw op dit vlak te bieden had: kleinarchitectuur, beeldhouwwerken en reliëfs, zerken en stèles, kruisen en met kammen omzoomde grafveldjes, voorzien van de gebruikelijke funeraire symboliek en in een neogotische, neoclassicistische of eclectische vormgeving.

industrieel-archeologische waarde

Van het steenkappersvak en de ijzergiet- en smeedkunst aanwezig in deze natuurstenen graftekens, in de ijzeren kruisen en in het hekwerk.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.