Beschermd monument

Sigarenfabriek met directeurswoning en meesterwoning

Beschermd monument van 01-09-1994 tot heden

ID
2617
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2617

Beschrijving

De voormalige sigarenfabriek te Wijchmaal is met directeurswoning en meesterwoning 'Hoefnagels', met inbegrip van de lantaarn tegen de achtergevel van de directeurswoning, de tabaksmolen en de gietijzeren kachel, beschermd als monument.Waarden

De voormalige sigarenfabriek met directeurswoning en meesterwoning 'Hoefnagels', opvolging Raeymakers-Timmermans, opvolging Liekens, inclusief de lantaarn tegen de achtergevel van de directeurswoning, de tabaksmolen 'IRUS WERKE' en de gietijzeren kachel 'FABRUX HAREN' die onroerend zijn door bestemming is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Als gaaf bewaard voorbeeld van bedrijfsarchitectuur uit de tweede helft van de 19de eeuw en meer bepaald van een gebouwcomplex, bestaande uit een fabriek met directeurswoning, behorend tot één van de zeldzame nog bewaarde sigarenfabriekjes waar Limburg in de 19de en in de eerste helft van de 20ste eeuw bekend om stond.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Sigarenfabriek en herenhuis Liekenshuys

Spoorwegstraat 12 (Peer)
Deze voormalige sigarenfabriek dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw en bestaat als complex uit een fabrieksgebouw, een directeurswoning, een meesterwoning en enkele resterende elementen van de bedrijfsuitrusting.