Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 26174   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/26174

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Herdersstraat nr. 25. Dubbelhuis uit het tweede kwart van de 20ste eeuw. Opvallend witgeschilderd bakstenen parement gemarkeerd door zware topstukken die de kroonlijst doorbreken.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning

Herdersstraat 25 (Kortrijk)
Herdersstraat nr. 25. Dubbelhuis uit het tweede kwart van de 20ste eeuw. Opvallend witgeschilderd bakstenen parement gemarkeerd door zware topstukken die de kroonlijst doorbreken.