Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
26183
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/26183

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oudleikestraat nr. 16. Hoeve met losse bestanddelen rond een begraasd erf. Enkel het oude woonhuis staat op het primitief kadasterplan (ca. 1830) getekend. Toevoegen in de loop van de 19de of begin van de 20ste eeuw van de zomerkeuken, ten zuiden van het woonhuis en tijdens het interbellum een klein landgebouwtje. Het kadaster registreert in 1961 een nieuw woonhuis langs de straatkant. BoAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Oudleikestraat 16 (Ruiselede)
Oudleikestraat nr. 16. Hoeve met losse bestanddelen rond een begraasd erf. Enkel het oude woonhuis staat op het primitief kadasterplan (ca. 1830) getekend. Toevoegen in de loop van de 19de of begin van de 20ste eeuw van de zomerkeuken, ten zuiden van het woonhuis en tijdens het interbellum een klein landgebouwtje. Het kadaster registreert in 1961 een nieuw woonhuis langs de straatkant. Bo