Beschermd monument

Vakwerkwoning met bijgebouw en binnenkoer

Beschermd monument van 15-05-2009 tot heden

ID
262
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/262

Besluiten

Vakwerkwoning
definitieve beschermingsbesluiten: 15-05-2009  ID: 4604

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de vakwerkwoning van een dagloner uit het einde van de 19de eeuw met inbegrip van het bijgebouw en de ommuurde binnenkoer.Waarden

Het vakwerkhuisje met inbegrip van bijgebouwtje en ommuurd binnenkoertje is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: opgetrokken rond 1865 vormt dit huisje een zeldzaam bewaard voorbeeld van een in- en uitwendig vrijwel intacte en opmerkelijk kleinschalige daglonerswoning in lemen vakwerkbouw met stijl- en regelwerk. Algemene configuratie met bakstenen bijgebouwtje en ommuring, de bewaarde indeling en aankleding alsook de ligging aan de rand van de landschappelijk waardevolle Getevallei verlenen het ensemble een hoge authenticiteitswaarde.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Vakwerkwoning

Koepoortstraat 36 (Zoutleeuw)
Deze kleine vakwerkwoning met haaks bakstenen bijgebouwtje en ommuring wordt voor het eerst kadastraal geregistreerd in 1865.