Beschermd monument

Kasteeldomein

Beschermd monument van 04-11-2002 tot heden

ID
2621
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2621

Besluiten

Kasteeldomein
definitieve beschermingsbesluiten: 04-11-2002  ID: 3948

Beschrijving

De bescherming als monument betreft het landgoed van circa 27 hectare met kasteelpark en parkbos in continentale landschappelijke stijl dat dateert uit het derde kwart van de 19de eeuw.Waarden

Het kasteeldomein, het hekwerk, de moestuin met fruitmuur, de belvedère, het bakhuis, de serre, het park met jachtpaviljoen en hekwerk zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevorm door de:

artistieke waarde

De artistieke waarde vervat in de hoge belevingswaarde van het harmonisch samengaan van elementen van cultuur en van natuur.

historische waarde

De historische waarde van het domein, verbonden met de Belgische geschiedenis, als voormalig kasteel van Surlet de Choquier, de regent van België in 1831.

historische waarde

in casu tuinkunsthistorische waarde: Ten eerste in het park, overgaand in lustbos met jachtpaviljoen, als een exemplarisch voorbeeld van een kasteelpark in continentale landschappelijke stijl met riant karakter aangelegd op een oudere structuur.
Ten tweede in de moestuin met fruitmuren, uitkijktoren, serre en bakhuis als een exemplarisch voorbeeld van een 19de-eeuwse nutstuin, vitaal bestanddeel van het kasteelleven in die dagen en opvolger van een kleinere, oudere tuin.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Ten eerste het complex kasteel in neoclassicistische stijl in zijn huidig voorkomen daterend van kort voor 1900, als eindpunt van opeenvolgende verbouwingen, vertrokken van een bescheiden 18de-eeuws gebouw, inclusief de schermgevel in de noordwestelijke hoek, waarvan de kwartronde vorm een relict is van de eerste tuinaanleg, eindigend op een apsis.
Ten tweede het wagenhuis en de oranjerie in classicistische stijl van architect Paulussen uit 1855, als uitstekende voorbeelden van architecturaal kwaliteitsvolle dienstgebouwen die het monumentaal karakter van het kasteel en de totale aanleg mede bepalen.
Ten derde de gekasseide erekoer met het afsluithek uit dezelfde tijd, enerzijds als ruimtelijke expressie van de nieuwe nood aan distantie door de grotere sociale kloof tussen kasteelheer en personeel, maar ook van de heroriëntering van het kasteel; en anderzijds als fraai staaltje van het midden 19de-eeuws ambachtelijk giet- en smeedwerk dat een uitgesproken affirmatie van het kasteel in de ruimere context van het dorp mogelijk maakt.
Ten vierde de boerderij uit 1854 met losstaande schuur van 1879 als exemplarische voorbeelden van dienstgebouwen die enerzijds verwijzen naar het autarkisch bestaan van het kasteelleven en anderzijds als architecturale expressie van de sociale kloof die de verplaatsing van de neerhoffunctie verder weg van het kasteel voor gevolg had.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteeldomein van Baron Erasmus Louis Surlet de Chokier

Regentwijk 80 (Gingelom)
Kasteel, genoemd naar de eigenaar, eerste regent van België en burgemeester van Gingelom. Neoclassicistisch getint U-vormig kasteelcomplex met staatsieplein van 1855 naar ontwerp van architect Paulussen.