Sigarenfabriek, directeurswoning, meesterwoning en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 01-09-1994 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Peer
Deelgemeente Wijchmaal
Straat Spoorwegstraat, Achtzalighedenstraat, Kapelstraat
Locatie Achtzalighedenstraat, Kapelstraat, Spoorwegstraat (Peer)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/72030/101.1
  • OL000588

Is de omvattende bescherming van

Hotel-restaurant Croymans

Spoorwegstraat 10, Peer (Limburg)

Voormalig, eertijds het belangrijkste, hotel in de stationsbuurt, uit eind 19de eeuw of begin 20ste eeuw.

Sigarenfabriek en herenhuis Liekenshuys

Spoorwegstraat 12, Peer (Limburg)

Deze voormalige sigarenfabriek dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw en bestaat als complex uit een fabrieksgebouw, een directeurswoning, een meesterwoning en enkele resterende elementen van de bedrijfsuitrusting.

Tweegezinswoning

Spoorwegstraat 3, 4, Peer (Limburg)

Door linde beschaduwde tweewoonst van vijf traveeën en twee bouwlagen, uit eind 19de of begin 20ste eeuw.

Zeven arbeiderswoningen

Achtzalighedenstraat 31-43, Peer (Limburg)

Gebouwd door sigarenfabrikant Jan-Hendrik Timmermans, het geheel daterend uit eind 19de of begin 20ste eeuw, doch later deels aangepast.

Beschrijving

De sigarenfabriek ‘Hoefnagels’ te Wijchmaal, is met de fabrieksgebouwen en zijn omgeving beschermd als dorpsgezicht.

Waarden

De omgeving van de voormalige sigarenfabriek Hoefnagels, opvolging Raeymakers-Timmermans, opvolging Liekens, is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

sociaal-culturele waarde, historische waarde, industrieel-archeologische waarde

Als 19de-eeuws voorbeeld van een ten behoeve van een bedrijf gebouwde omgeving met onder andere woningen voor werknemers en een hotel en dit op initiatief van een paternalistisch-sociaal ingestelde ondernemer.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.