Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hotel L'épée royale

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
26243
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/26243

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vroeger hotel zogenaamd "L'épée royale"; volgens opschrift thans zogenaamd "Gasthof 't Zweerd"; oude huisnaam vermeld als "Het Zwerdekin" in de 15de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hotel L'épée royale

Grote Markt 2 (Ieper)
Vroeger hotel zogenaamd "L'épée royale"; volgens opschrift thans zogenaamd "Gasthof 't Zweerd"; oude huisnaam vermeld als "Het Zwerdekin" in de 15de eeuw.