Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kasteel Edelhof: park

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
2628
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2628

Besluiten

Kasteel Edelhof met dienstgebouwen en park
definitieve beschermingsbesluiten: 05-08-1996  ID: 3086

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht betreft het park van kasteel Edelhof.
Het herenhuis Kasteel Edelhof en dienstgebouwen (beschermd als monument) dateren uit de tweede helft van de 19de eeuw en zijn gelegen respectievelijk aan het Leroyplein en de Waterstraat.
Bij het kasteel hoort een park in landschappelijke stijl.
Aan de zijde van het Leroyplein, op het grasveld voor de bijgebouwen van het kasteel, bevindt zich een solitaire groep van zuilvormige Eiken. Deze bomen zijn beschermd als monument.Waarden

Park Kasteel Edelhof is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

historische waarde en socio-culturele, in casu esthetische waarde: als park in landschappelijke stijl met talrijke boomsoorten, dat een integrerend geheel uitmaakt met het gebouwencomplex.

sociaal-culturele waarde

historische waarde en socio-culturele, in casu esthetische waarde: als park in landschappelijke stijl met talrijke boomsoorten, dat een integrerend geheel uitmaakt met het gebouwencomplex.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteeldomein Edelhof

Perronstraat 2 (Bilzen)
Midden 19de-eeuwse creatie van een sober landhuis in classicistische stijl met aanhorigheden en park in landschappelijke stijl met vijver, brug en enkele vermeldenswaardige bomen.

Is de omvattende bescherming van

Twee zuilvormige zomereiken bij Kasteel Edelhof

Leroyplein zonder nummer (Bilzen)
De solitaire groep van twee zuilvormige zomereiken werd aangeplant tijdens de tweede helft van de 19de eeuw in het park in landschappelijke stijl bij het kasteel Edelhof.