Beschermd monument

Hoeve Tichelhoven

Beschermd monument van 19-07-1948 tot heden

ID: 2631   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2631

Besluiten

Hoeve Tichelhoven
definitieve beschermingsbesluiten: 19-07-1948  ID: 226

Beschrijving

De hoeve Tichelhoven te Wijchmaal, is beschermd als monument.Waarden

De hoeve Tichelhoven is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

in casu esthestische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Tichelhoeve

Tichelovenstraat 63 (Peer)
Hoeve Tichelhoven dateert voornamelijk uit de eerste helft van de 19de eeuw en bestaat uit een langgestrekte hoeve en een parallel dienstgebouw.