Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis naar ontwerp van L. Beeck

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
26381
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/26381

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Woonhuis van 1950.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis ontworpen door Leo Beeck

Vlamingstraat 24 (Roeselare)
Woonhuis van 1950.