Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis met aansluitend atelier

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
26398
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/26398

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Bruggestraat nr. 30. Burgerhuis met aansluitend atelier, volgens het kadaster in 1911 gebouwd door de Torhoutse wagenmaker Theofiel Camiel Vansteenkiste-Darrat. Rode baksteenbouw van twee bouwlagen onder zadeldak (blauwe mechanische pannen). Parement verlevendigd met sierankers en banden en strekken van gele baksteen. Getoogde muuropeningen met bewaard beschilderd houtwerk met geometrischeAanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis met aansluitend atelier

Bruggestraat 30 (Torhout)
Bruggestraat nr. 30. Burgerhuis met aansluitend atelier, volgens het kadaster in 1911 gebouwd door de Torhoutse wagenmaker Theofiel Camiel Vansteenkiste-Darrat. Rode baksteenbouw van twee bouwlagen onder zadeldak (blauwe mechanische pannen). Parement verlevendigd met sierankers en banden en strekken van gele baksteen. Getoogde muuropeningen met bewaard beschilderd houtwerk met geometrische