Beschermd monument

Versteende vakwerkwoning

Beschermd monument van tot heden

ID
264
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/264

Besluiten

Geografisch pakket Diest
definitieve beschermingsbesluiten: 04-12-2003  ID: 4131

Beschrijving

De versteende vakwerkwoning te Diest, is beschermd als monument.Waarden

Woonhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Dit drie traveeën tellend breedhuis onder steil pannen zadeldak met bakstenen voor- en achtergevel en zijmuur in vakwerk, is een voorbeeld van een bescheiden woning in hout- en leembouw, in de kern ten minste opklimmend tot de 17de eeuw en vermoedelijk in de tweede helft van de 19de eeuw versteend.
Naast de exemplarische waarde, als personeelswoning sinds het einde van de 19de eeuw functioneel verbonden met de herenwoning Demerstraat 30, ook sterk beeldbepalend volume en waardevol als één der oudste gebouwen in de straat en als relict van de oorspronkelijke bebouwing op de oever van de nu gedempte Demer.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Versteende vakwerkwoning

Demerstraat 26 (Diest)
Bakstenen tweeverdiepingshuis dat blijkbaar nog tot einde 18de eeuw behoort.