Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Belle View

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
26420
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/26420

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Z.nr. Z.g. .Belle View" vlg. opschrift. Alleenstaande kleine villa in pseudo-Normandische stijl van 1929; gelegen midden ommuurd en omhaagd tuintje uitziend op vestingsgracht. Onderkelderd bakstenen gebouw van één bouwl. onder tentvormig mansardedak (pannen, leien) met uitstekende dakrand en -kapellen, gedomineerd door veelzijdig overhoeks r.torentje onder tentdak met reigerbekroning; parement vAanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Belle View

Jaagpad 6 (Veurne)
Alleenstaande kleine villa in pseudo-Normandische stijl van 1929; gelegen midden ommuurd en omhaagd tuintje uitziend op vestingsgracht.