Dorpsherberg De Dry Kronen

Beschermd monument van 15-06-2009 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Hasselt
Deelgemeente Spalbeek
Straat Spalbeekstraat
Locatie Spalbeekstraat 37 (Hasselt)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/71022/230.1
  • OL002805

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Dorpsherberg De Dry Kronen

Spalbeekstraat 37, Hasselt (Limburg)

Dorpsherberg uit de 19de eeuw. Hoekhuis -van het enkelhuistype, op L-vormige plattegrond.

Beknopte karakterisering

Typologieherbergen
Stijlvakwerkbouw
Datering19de eeuw

Beschrijving

De dorpsherberg in vakwerk te Kermt, is beschermd als monument.

Waarden

De dorpsherberg in vakwerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De dorpsherberg in vakwerk is een gedeelte van een groter (hoeve)complex, dat vermoedelijk teruggaat tot minstens de eerste helft van de 19de eeuw, gezien op de plaats van de herberg reeds een langwerpig volume afgebeeld staat in de Atlas van de Buurtwegen.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
De dorpsherberg betreft een volume van vier traveeën onder een vernieuwd zadeldak. De voorgevel werd gaaf bewaard in stijl- en regelwerk met blauwgekalkte lemen vullingen. De linker zij gevel en achtergevel werden versteend. Authentieke, te behouden elementen zijn onder meer de beluikte vensteropeningen, de deuropening met bovenlicht, evenals het gaaf bewaarde interieur van het café dat door een centrale haard van de ernaast gelegen woonkamer gescheiden wordt. Vermeldenswaardige interieurelementen in het café zijn het oorspronkelijke meubilair, alsook het huisaltaartje naast de toog.

volkskundige waarde

De oude dorpsherberg, De Dry Kronen genaamd, heeft een authentiek bewaarde gelag zaal met ernaast gelegen woonkamer. Het café is thans nog als dusdanig in gebruik.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.