Beschermd cultuurhistorisch landschap

Domein van Terlamen en Bolderberg

Beschermd cultuurhistorisch landschap van tot heden

ID
2645
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2645

Besluiten

Domein Van Terlamen en Bolderberg
definitieve wijzigingsbesluiten: 09-02-1987  ID: 10943

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

De bescherming als landschap betreft het kasteelpark van Terlamen en de Bolderberg, een getuigenheuvel met bovenop een kluis.
Dit gebied werd reeds beschermd als landschap bij koninklijk besluit van 8 maart 1940, maar werd bij ministerieel besluit van 9 februari 1987 gewijzigd.
Hierbij werden enkele percelen in het zuidwesten van het gebied uit de afbakening van het beschermde landschap verwijderd.Waarden

Het domein van Terlamen en Bolderberg is beschermd als landschap omwille van het algemeen belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

-

esthetische waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Haagbeukenhaag bij Kluis van Bolderberg

Kluispad (Heusden-Zolder)
Aan de noordoostkant van de kluis zijn nog de sporen zichtbaar van een haagbeukenhaag. Of het een scheerhaag of een kaphaag is geweest is nu niet meer te zien. Vermoedelijk was het een geschoren afsluitingshaag bij de moestuin van de kluizenaar, die nu hoog is opgeschoten.


Jachtwachtershuis

Terlaemenlaan 120 (Heusden-Zolder)
Behorende bij het kasteel van Terlaemen, en schuin tegenover het kasteel gelegen.


Kasteel van Terlaemen

Terlaemenlaan 125 (Heusden-Zolder)
In zijn huidige vorm een laat-classicistisch herenhuis, uit eind 18de- begin 19de eeuw, gelegen op een omgracht perceel met fraai, boomrijk park.


Kasteelpark Terlaemen

Terlaemenlaan 125 (Heusden-Zolder)
Op een 18de-eeuwse site geënt parkje, met traceerbare sporen van de geome­tri­sche aanl­eg en deel van een do­mein van circa 60 hectare; in 1882 uitgebreid 18de-eeuws kas­teel en belangrijk hekwerk uit de zelfde tijd.


Opgaande lindenrij bij de kluis van Bolderberg

Kluispad (Heusden-Zolder)
Aan de zuidwestkant van de kluizenaarssite is een boogvormige bomenrij van opgaande lindebomen aangeplant. Een open ruimte langs het Kluispad en bij het bedevaartsoord wordt hierdoor afgebakend. Bovenop de Bolderberg vertoeven de bedevaarders in de schaduw van de boomkruinen op een lommerrijke plek.


Watermolen

Molenveld 1 (Heusden-Zolder)
Watermolen op de Laembeek, wat afgelegen ten opzichte van de straat, in een boomrijke omgeving.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Vijvergebied tussen Laambeek en Slangebeek

Kuringen, Stokrooie (Hasselt), Zolder (Heusden-Zolder), Zonhoven (Zonhoven)
Het gebied wordt gekenmerkt door moerassen, heide, hooiland en bos en een aaneenschakeling van vijvers genaamd de Wijers. De afwisseling van landduinen en vochtige depressies versterkt het uitgesproken reliëf. De vijvers worden hoofdzakelijk gevoed door de Slangebeek, Roosterbeek en Laambeek, die een evenwijdig verloop hebben en een zuidwestelijke oriëntatie. Een netwerk van dijkjes, sloten en sluizen getuigt nog van het economisch belang van de viskweek in de beekvalleien.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.