Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Watertoren

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
26455
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/26455

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Watertoren, tussenschakel in de watervoorziening van de stad Ieper vanuit Dikkebus-vijver.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Watertoren

Dikkebusseweg 254 (Ieper)
Watertoren, tussenschakel in de watervoorziening van de stad Ieper vanuit Dikkebus-vijver.