Beschermd monument

Landcommanderij Alden Biesen: rentmeesterswoning

Beschermd monument van 28-12-1999 tot heden

ID
2646
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2646

Besluiten

Landcommanderij Alden Biesen: rentmeesterwoning en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 28-12-1999  ID: 3521

Beschrijving

De rentmeesterswoning van de landcommanderij van Alden Biesen is beschermd als monument.Waarden

De rentmeesterswoning van de landcommanderij Alden Biesen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

de rentmeesterswoning als integraal deel van het uitzonderlijke complex, gevormd door de landcommanderij van de Duitse Orde, Alden Biesen. Het gebouw bevat verschillende verwijzingen naar de geschiedenis van de Duitse orde in deze streek, onder meer naar rentmeester Cox (1667) en landcommandeur von Schönborn (1741).

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: als herenhoeve uit de tweede helft van de 17de eeuw in maaslandse renaissancestijl, gebouwd op U-vormig grondplan en sinds het einde van de 18de of begin 19de eeuw geëvolueerd naar een gesloten complex.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Landcommanderij Alden Biesen en rentmeesterswoning

Kasteelstraat 6, 10, 6A, Reekstraat zonder nummer (Bilzen)
De ontwikkeling van de Duitse Orde eind 12de eeuw - begin 13de eeuw leidt tot een territoriale uitbreiding, die zich over het hele Duitse Rijk uitstrekt.