Beschermd monument

Landcommanderij Alden Biesen: omgeving rentmeesterswoning

Beschermd monument van 28-12-1999 tot heden

ID
2647
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/2647

Besluiten

Landcommanderij Alden Biesen: rentmeesterwoning en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 28-12-1999  ID: 3521

Beschrijving

De omgeving van de rentmeesterswoning van de landcommanderij van Alden Biesen is beschermd als monument. De omgeving wordt bepaald door een hoogstamboomgaard, een park in landschappelijke stijl, weilanden en dreven met in het bijzonder de 'Langen Dreef' ten oosten van de rentmeesterswoning.Waarden

De omgeving van de rentmeesterswoning van de landcommanderij Alden Biesen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als integrerend deel van de historische aanleg van het commanderij complex, in concreto:

  • de omhaagde boomgaard, rechts van het rentmeestershuis (perceel 363a) en de oorspronkelijke tuin (perceel 364d), aangezien zij deel uitmaakten van het oorspronkelijk, historisch rentmeesterswoning-complex, zoals weergegeven op de Ferrariskaart, en als dusdanig nog steeds duidelijk herkenbaar; bovendien wordt de omgeving van Alden Biesen gekenmerkt door een concentratie van bewaarde hoogstamboomgaarden, zodat het hier om een landschapseigen element gaat.
  • het park achter het huis, aansluitend bij de beschermde Kleinen Dreft (perceel 367d), vormt een fraaie boompartij in de onmiddellijke omgeving van het gebouw en van de Kleinen Dreft, aan de voet van de ommuring van de Hertenberg; bovendien illustreert het de functieverandering van de rentmeesterswoning na de verkoop van Alden Biesen in de Franse periode, wanneer de gebouwen, naast hun hoevefunctie, een nieuwe functie krijgen als landelijk kasteeltje.
  • het open landbouwgebied, genaamd Op de dertien Bonders (percelen 369, 367b en 367a) dient beschermd omdat het een restant is van het historische landbouwareaal rondom de commanderij van Alden Biesen en haar rentmeesterswoning, met een vrij gaaf behoud van de oorspronkelijke, primitieve percelering en van het oorspronkelijke, open uitzicht.
  • het aansluitende, niet beschermde gedeelte van de Langen Dreft (perceel 368a en een gedeelte van perceel 368d) dient in de bescherming opgenomen, als deel uitmakend van het historisch drevenpatroon .

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Landcommanderij Alden Biesen en rentmeesterswoning

Kasteelstraat 6, 10, 6A, Reekstraat zonder nummer (Bilzen)
De ontwikkeling van de Duitse Orde eind 12de eeuw - begin 13de eeuw leidt tot een territoriale uitbreiding, die zich over het hele Duitse Rijk uitstrekt.