Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stadswoning Hier was 't Groenhuys

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
26508
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/26508

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Verankerde bakstenen trapgevel (9 trappen + topstuk) met gebruik van zandsteen voor kruis- en bolkozijnen, speklagen ter hoogte van de onder-, tussen- en bovendorpels en ornamenten als mascaron, cartouches en jaartal.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadswoning Hier was 't Groenhuys

Wollestraat 21 (Brugge)
Verankerde bakstenen trapgevel (9 trappen + topstuk) met gebruik van zandsteen voor kruis- en bolkozijnen, speklagen ter hoogte van de onder-, tussen- en bovendorpels en ornamenten als mascaron, cartouches en jaartal.