Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Weverij

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
26566
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/26566

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Doorniksesteenweg nr. 406. Voormalige weverij, vermoedelijk opgericht door H. Iserbyt. Fabriekje van rode baksteenbouw, vijf traveeën gevormd door lisenen. Rechthoekige muuropeningen met betonnen vensters. Tevens rechthoekige schuifpoort met daarboven heiligennisje met beeld van de H. Theresia.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Weverij

Doorniksesteenweg zonder nummer (Avelgem)
Voormalige weverij, vermoedelijk opgericht door H. Iserbyt. Fabriekje van rode baksteenbouw, vijf traveeën gevormd door lisenen. Rechthoekige muuropeningen met betonnen vensters. Tevens rechthoekige schuifpoort met daarboven heiligennisje met beeld van de Heilige Theresia.