Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hotel Derycker

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 26570   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/26570

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

* Langestraat nr. 84. Voormalig "HOTEL DERYCKER", appartementsgebouw van het type residentie uit het interbellum; aanleunend bij de nieuwe zakelijkheid naar ontwerp van architect B. Christiaens (Oostende); nu opgedeeld in studio’s. Beschermd als monument bij M.B. van 6/09/2002.Volgens het kadasterarchief gebouwd in 1931 ter hoogte van een 19de-eeuws pand. Hoekgebouw van vier bouwlagen onAanduiding van

Is de vaststelling van

Hotel Derycker

Langestraat 84 (Oostende)
* Langestraat nr. 84. Voormalig "HOTEL DERYCKER", appartementsgebouw van het type residentie uit het interbellum; aanleunend bij de nieuwe zakelijkheid naar ontwerp van architect B. Christiaens (Oostende); nu opgedeeld in studio’s. Beschermd als monument bij M.B. van 6/09/2002.Volgens het kadasterarchief gebouwd in 1931 ter hoogte van een 19de-eeuws pand. Hoekgebouw van vier bouwlagen on