Beschermd monument

Villa Arnauts met tuin

Beschermd monument van 16-02-2012 tot heden

ID
266
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/266

Besluiten

Villa Arnauts met tuin
definitieve beschermingsbesluiten: 16-02-2012  ID: 4944

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de neorenaissance villa Arnauts, ontworpen door architect Louis Van Arenbergh, en de tuin die zich uitstrekt ten zuiden van het landhuis langs de Stationsstraat.Waarden

De villa Arnauts met tuin is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Gebouwd in 1876 door vrederechter de Corswarem en ingeplant aan een belangrijke uitvalsweg in de nieuwe ten oosten van het centrum ontstane stationswijk, is de riante villa met haar opmerkelijke vormgeving, rijk coloriet en fijne detaillering het meest sprekende voorbeeld van de kortstondige stedelijke expansie die Zoutleeuw kende met de aanleg van de spoorweg Tienen-Tongeren.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Architectuurhistorisch vormt de opmerkelijke Villa Arnauts een uit- en inwendig vrijwel gaaf en uniek bewaard voorbeeld van een notabelenwoning ontworpen door de gerenommeerde Leuvense architect Louis Van Arenberg (1834-1888) ca. 1876 in een opmerkelijk verzorgde en rijkelijke neo-Vlaamserenaissance-vormgeving met tudorinslag. De rechterswoning met specifieke planindeling, zijnde een privé- en beroepsgedeelte, vormt hierdoor een opmerkelijke illustratie van de wooncultuur van de hogere burgerij tijdens het laatste kwart van de 19de eeuw. De villa wordt getypeerd door een markant volumespel van in- en uitspringende ruimten, trapgevels en hoektorentje; door een pittoresk, contrasterend kleurgebruik van blauwe hardsteen, bruine baksteen en wit geschilderde tufsteen voor de veelvuldige speklagen, de opmerkelijke vensteromlijstingen met spiegelboogmotief, druiplijsten met tudorinslag en ajour uitgewerkte borstweringen alsook door een rijke decoratieve detaillering van het schrijnwerk en de natuurstenen elementen. De grotendeels bewaarde 19de-eeuwse interieurelementen zoals o.m. stucplafons, parket- en cementtegelvloeren, bordestrap en marmeren schouw bevestigen de welstand van de bouwheer.
Omdat de oorspronkelijke tuinomkadering eveneens behouden bleef met inbegrip van de 19de-eeuwse tuinaanleg met architectonische accenten uit het interbellum, waardevolle 19de-eeuwse bomen, het koetshuis annex paardenstal met houten erker, het fraaie smeedijzeren hekwerk, de bakstenen omheiningsmuur en het ajour betonnen hekwerk heeft het geheel een hoge ensemblewaarde.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Villa Arnauts met tuin

Stationsstraat 1 (Zoutleeuw)
In 1876 gebouwde neo-Vlaamserenaissance villa, naar ontwerp van architect Louis Van Arenbergh, aan de steenweg naar Dormaal en de voormalige spoorlijn Tienen - Tongeren. De villa wordt omgeven door een landschappelijk park van 77,5 are, oorspronkelijk 70 are, met een tot vijver omgevormd gedeelte van de buitengracht van de oude stadsvest. Achter in de tuin, tegen de muur aan de Sint-Truidensesteenweg bevindt zich een koetshuis met aanpalende paardenstal.