Korensteeg en gebouwen met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 16-10-1981 tot heden

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Sint-Truiden
Deelgemeente Sint-Truiden
Straat Korensteeg, Grote Markt, Beekstraat
Locatie Beekstraat 15, Beekstraat 17, Grote Markt 43, Grote Markt 44, Korensteeg, Korensteeg 2 (Sint-Truiden)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/71053/113.1
  • OL001023

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Korensteeg en aanpalende gebouwen

Beekstraat, Grote Markt, Korensteeg (Sint-Truiden)

Smalle steeg waarvan de gevelwanden worden gevormd door de zijgevels van de huizen op de markt en in de Beekstraat, en door de achterbouw en koermuren van deze huizen.

Is de omvattende bescherming van

Burgerhuis

Grote Markt 44, Sint-Truiden (Limburg)

Huis van vier bouwlagen onder schilddak, met huidig neoclassicistisch uitzicht uit eind 19de eeuw, doch kern uit de tweede helft van de 18de eeuw.

Huis De Pauw

Grote Markt 43, Sint-Truiden (Limburg)

Gelegen op de hoek van de Korensteeg. Jaartal 17.2 door middel van muurankers op de voorgevel; het huidig uitzicht is neoclassicistisch.

Beknopte karakterisering

Typologieverharde wegen

Beschrijving

De bescherming als stadsgezicht betreft de Korensteeg, een smalle steeg vertrekkend op de Grote Markt en uitkomend in de Beekstraat, waarvan de noordoostelijke gevelwand gevormd werd door de zijgevels van het aanpalende huis De Pauw en het daaraan grenzende burgerhuis op de Grote Markt.

Het beschermingsdossier motiveert de historische waarde van de Korensteeg als volgt: "als restant van het middeleeuws stratenpatroon."

  • Onroerend Erfgoed Limburg, Beschermingsdossier DL000225, Korensteeg + Grote Markt 43-44 + omgeving (GYSELINCK J., 1981).

Waarden

De Korensteeg en de panden op de Grote Markt 43 en 44 met de onmiddellijke omgeving is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.