Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Witte Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 26666   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/26666

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De zogenaamd "Witte Hoeve" (zie naambord aan straatgevel), te situeren in de noordoosthoek van de Vagevuurpolder (1282-1294) heet aanvankelijk "Wit Huis", maar wordt vaker omschreven als "Vijfhuizen". Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 15/10/2003.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Witte Hoeve

Graaf Jansdijk 536 (Knokke-Heist)
De zogenaamd "Witte Hoeve" (zie naambord aan straatgevel), te situeren in de noordoosthoek van de Vagevuurpolder (1282-1294) heet aanvankelijk "Wit Huis", maar wordt vaker omschreven als "Vijfhuizen". Beschermd als monument bij ministerieel besluit van 15/10/2003.